Skip to main content
offshore společnosti

Uvažujete založit obchodní offshore společnost na Kypru?

Ostrov Kypr patří mezi ty země, jejichž právní systém umožňuje založit tzv. offshore společnost. Výjimečně, jako jedna z mála offshore zemí disponuje Kypr mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění s mnoha zeměmi Evropské unie. Počet těchto oboustranných smluv se neustále rozšiřuje a její výhody mohou využívat i kyperské offshore společnosti. Zdanění společností registrovaných na Kypru, jejichž akcie vlastní cizinci, platí jen desetinu normálního zdanění právnických subjektů z čistého zisku. Stejná sazba platí pro příjmy pocházející ze zdrojů mimo Kypr. Při dědictví akcií offshore společnosti obvykle není aplikována dědická daň. Platy zahraničních zaměstnanců offshore subjektů na Kypru podléhají velmi nízké sazbě daně z příjmu. Neexistuje dokonce žádná devizová kontrola vůči offshore společnosti.

offshore společnosti
Offshore společnost znamená daňový ráj

Co to znamená daňový ráj?

Proč vlastně různé firmy umisťují sídla svých společností právě na Kypr? Jde o jejich daňové náklady. Placení daní je v životě každé společnosti vždy tou oblastí povinností, které se logicky snaží každá společnost vyhnout co nejvíce jako se dá, nebo alespoň snížit svou daňovou zátěž na minimum. Právě přesunutí sídel firem do tzv. daňových rájů a vytvoření tzv. offshore firmy bývá jedním z řešení, jak ušetřit nemalé firemní finanční prostředky.

Ostrov Kypr je také daňovým rájem

Pojem “daňový ráj” pochází z anglických výrazů “tax heaven” a v dalším významu znamená i daňový přístav nebo daňové útočiště. Jako daňové ráje jsou označovány země, v nichž jsou udělovány velmi nízké nebo nulové daně z příjmu a z majetku. Velmi často se jedná o ostrovní země, jako je právě zmíněný Kypr, dále je to Monako, Andorra, Bahamy nebo Bermudy. Jako daňové ráje bývají někdy mylně označovány státy, které nabízejí pouze malé nebo velmi nízké daňové zatížení. Skutečný daňový ráj toho však poskytuje mnohem více. Jedná se hlavně o výrazné zjednodušení administrativy, jednoduché zakládání firem a stabilní právní prostředí. Místní orgány se snaží podnikatelům zjednodušit život co nejvíce jak se jen dá. Někteří podnikatelé se také uchylují do daňových rájů v obavě o svou bezpečnost.

offshore společnosti
Jak by se vám líbilo podnikání na Kypru?

Úplná anonymita společností na Kypru

Pro zemi, ze které konkrétní podnikatel pochází, to však také znamená, že nemá žádné údaje o offshore firmě jejího státního příslušníka. Právě kvůli této anonymitě (firmu nelze vyhledat v obchodním rejstříku) některé firmy do daňových rájů přesunují svá sídla. Kromě výše uvedených výhod najdou zahraniční investoři na Kypru i vysokou míru diskrétnosti, která se váže k registraci i činnosti offshore společnosti. Veškerá místní legislativa, která se vztahuje k obchodní činnosti na Kypru, v sobě zahrnuje prvek ochrany a nezveřejnění údajů, které se vážou k investorům. Skuteční vlastníci tak mohou zůstat v naprosté anonymitě. Fungování offshore společností není na Kypru upraveno zvláštní legislativou, a tak nemůže vzniknout podezření, že offshore společnost funguje za méně přísných a méně profesionálních podmínek.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *