Skip to main content
onshore společnosti

Jaký je rozdíl mezi offshore and onshore společností?

Existuje přibližně 100 destinací, kde vám nabídnou jistý druh daňových úlev pro specifickou právní formu společnosti, a kde je zaveden úplně jiný daňový režim, než v místní rezidentní společnosti v dané zemi. K těmto lokalitám připočteme ještě 50 federálních států USA, které nabízejí daňové osvobození společnostem s ručením omezeným, které založili, vlastní a spravují cizinci.

Offshore i onshore společnost v téže zemi

Grenada, jeden z nejjižnějších Karibských ostrovů slouží jako klasický příklad rozdílu aplikace offshore podnikání. Offshore společnosti nebo jinak společnosti registrované jako International Business Companies /IBC/, nepodléhají dani ve výši 30%, ale umožňují její náhradu nízkou paušální daní, aniž by přihlíželi, zda společnost vykazovala zisk nebo obrat. Velkou výhodou může být i to, že tamní vládní instituce nevyžadují vedení účetnictví. Naopak, klasická grenadská rezidentní společnost, tedy onshore společnost podléhá dani ve výši 30% ze svých příjmů vytvořených na ostrově a musí vést účetnictví.

onshore společnosti
I v podnikání onshore společnosti jde především o zisk

Základní charakteristika onshore společnosti

Onshore společnost ve zkratce je standardní obchodní struktura založená podle obecného místního zákona o společnostech. Taková společnost může obchodovat s jakýmikoliv subjekty z různých zemí. Rozdíl mezi onshore a offshore společnosti je ten, že onshore společnosti musí povinně platit daně z příjmů právnických osob v místě své rezidence, vést účetnictví, podávat daňová přiznání a většinou podléhají auditu. Za poslední léta se však snaží o využití onshore jurisdikcí. Roste poptávka po daňové optimalizaci na bázi kvalitních onshore jurisdikcí, kde patří hlavně státy Evropské unie a severoamerické státy.

Jaké jsou výhody offshore spoločnoti před společnostmi z onshore lokalit?

V drtivé většině offshore zemí nemusí nelicencované offshore společnosti vést účetnictví a ani předkládat auditované roční bilance a uzávěrky. Není zde zavedena daň z převodu kapitálu, kolkovní a daň z přidané hodnoty. Procentuální daně nahrazují paušální daně a poplatky. Offshore banky přísně dodržují anonymitu a diskrétnost, offshore podnikání podporuje liberální legislativa. A nesmíme zapomenout ani na jednu velkou výhodu – a tou jsou nízké provozní náklady offshore společnosti.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *