Skip to main content
apostila

I apostila je občas nutná

Možná se chystáte za prací nebo studiem do zahraničí a budete tam potřebovat ukázat a použít nějaký úřední dokument nebo jinou veřejnou listinu vydanou slovenskými orgány. Je docela možné, že se setkáte i s tím, že od vás budou požadovat tzv. apostilu. Bez této přílohy vám zahraniční orgány s největší pravděpodobností odmítnou akceptovat váš platný dokument. Pokud byste se rádi vyhnuli takové situací, je docela rozumné a vhodné nastudovat si základy o tom, co to ta apostila vůbec je, kde ji můžete získat nebo kdy a kde ji vůbec potřebovat nebudete.

Co je to ta apostila?

Pojem “apostila” znamená doložku, která se připojuje k veřejné listině v případě, že se tato listina má uplatnit a použít na nějaký účel v zahraničí. Jejím hlavním významem je to, že na jejím základě si může být jakýkoliv úředník v zahraničí jistý, že váš doklad nebo veřejná listina, kterou mu předkládáte, není zfalšována. Apostila potvrzuje pravost vydání listiny skutečně tím orgánem, který je v našem státě oprávněn danou listinu vydat. V naší republice se apostilují dokumenty od roku 2002. Naše země tehdy přistoupila k mezinárodní smlouvě, která apostilování dokumentů zavedla. Apostilace listin nahradila dosud platnou superlegalizaci (výše ověření listin), která se musela zrealizovat v několika etapách. Apostila je ale podstatně jednodušší a rychlejší.

apostila
Apostila – pro snadné vyřizování úředních dokumentů v zahraničí

Které orgány provádějí apostilaci?

Potřebujete si ověřit výpis z obchodního rejstříku vydaný Slovenskou republikou a použít jej v zahraničí? Obraťte se na krajský soud. K originálu výpisu z obchodního rejstříku vám připojí apostilu. Následně si celý dokument včetně apostily dáte přeložit do úředního jazyka státu, ve kterém plánujete svůj výpis z obchodního rejstříku použít. Apostilu k veřejným listinám vydaným na Slovensku nevydává jen jeden specializovaný úřad. Dokumenty a listiny jsou apostilované různými úřady podle toho, kým a kde byly tyto vaše dokumenty vydané. O offshore společnostech se dočtete ZDE.

 

onshore společnosti

Jaký je rozdíl mezi offshore and onshore společností?

Existuje přibližně 100 destinací, kde vám nabídnou jistý druh daňových úlev pro specifickou právní formu společnosti, a kde je zaveden úplně jiný daňový režim, než v místní rezidentní společnosti v dané zemi. K těmto lokalitám připočteme ještě 50 federálních států USA, které nabízejí daňové osvobození společnostem s ručením omezeným, které založili, vlastní a spravují cizinci.

Offshore i onshore společnost v téže zemi

Grenada, jeden z nejjižnějších Karibských ostrovů slouží jako klasický příklad rozdílu aplikace offshore podnikání. Offshore společnosti nebo jinak společnosti registrované jako International Business Companies /IBC/, nepodléhají dani ve výši 30%, ale umožňují její náhradu nízkou paušální daní, aniž by přihlíželi, zda společnost vykazovala zisk nebo obrat. Velkou výhodou může být i to, že tamní vládní instituce nevyžadují vedení účetnictví. Naopak, klasická grenadská rezidentní společnost, tedy onshore společnost podléhá dani ve výši 30% ze svých příjmů vytvořených na ostrově a musí vést účetnictví.

onshore společnosti
I v podnikání onshore společnosti jde především o zisk

Základní charakteristika onshore společnosti

Onshore společnost ve zkratce je standardní obchodní struktura založená podle obecného místního zákona o společnostech. Taková společnost může obchodovat s jakýmikoliv subjekty z různých zemí. Rozdíl mezi onshore a offshore společnosti je ten, že onshore společnosti musí povinně platit daně z příjmů právnických osob v místě své rezidence, vést účetnictví, podávat daňová přiznání a většinou podléhají auditu. Za poslední léta se však snaží o využití onshore jurisdikcí. Roste poptávka po daňové optimalizaci na bázi kvalitních onshore jurisdikcí, kde patří hlavně státy Evropské unie a severoamerické státy.

Jaké jsou výhody offshore spoločnoti před společnostmi z onshore lokalit?

V drtivé většině offshore zemí nemusí nelicencované offshore společnosti vést účetnictví a ani předkládat auditované roční bilance a uzávěrky. Není zde zavedena daň z převodu kapitálu, kolkovní a daň z přidané hodnoty. Procentuální daně nahrazují paušální daně a poplatky. Offshore banky přísně dodržují anonymitu a diskrétnost, offshore podnikání podporuje liberální legislativa. A nesmíme zapomenout ani na jednu velkou výhodu – a tou jsou nízké provozní náklady offshore společnosti.