Skip to main content
apostila

I apostila je občas nutná

Možná se chystáte za prací nebo studiem do zahraničí a budete tam potřebovat ukázat a použít nějaký úřední dokument nebo jinou veřejnou listinu vydanou slovenskými orgány. Je docela možné, že se setkáte i s tím, že od vás budou požadovat tzv. apostilu. Bez této přílohy vám zahraniční orgány s největší pravděpodobností odmítnou akceptovat váš platný dokument. Pokud byste se rádi vyhnuli takové situací, je docela rozumné a vhodné nastudovat si základy o tom, co to ta apostila vůbec je, kde ji můžete získat nebo kdy a kde ji vůbec potřebovat nebudete.

Co je to ta apostila?

Pojem “apostila” znamená doložku, která se připojuje k veřejné listině v případě, že se tato listina má uplatnit a použít na nějaký účel v zahraničí. Jejím hlavním významem je to, že na jejím základě si může být jakýkoliv úředník v zahraničí jistý, že váš doklad nebo veřejná listina, kterou mu předkládáte, není zfalšována. Apostila potvrzuje pravost vydání listiny skutečně tím orgánem, který je v našem státě oprávněn danou listinu vydat. V naší republice se apostilují dokumenty od roku 2002. Naše země tehdy přistoupila k mezinárodní smlouvě, která apostilování dokumentů zavedla. Apostilace listin nahradila dosud platnou superlegalizaci (výše ověření listin), která se musela zrealizovat v několika etapách. Apostila je ale podstatně jednodušší a rychlejší.

apostila
Apostila – pro snadné vyřizování úředních dokumentů v zahraničí

Které orgány provádějí apostilaci?

Potřebujete si ověřit výpis z obchodního rejstříku vydaný Slovenskou republikou a použít jej v zahraničí? Obraťte se na krajský soud. K originálu výpisu z obchodního rejstříku vám připojí apostilu. Následně si celý dokument včetně apostily dáte přeložit do úředního jazyka státu, ve kterém plánujete svůj výpis z obchodního rejstříku použít. Apostilu k veřejným listinám vydaným na Slovensku nevydává jen jeden specializovaný úřad. Dokumenty a listiny jsou apostilované různými úřady podle toho, kým a kde byly tyto vaše dokumenty vydané. O offshore společnostech se dočtete ZDE.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *